MUDr. Petra Sieglová

Na Náspech 78
753 01 Hranice
Firemní telefon: +420 581 601 709 Na Náspech, +420 581 606 769 Nádražní
IČ: 01430424Informace o ordinaci MUDr. Petra Sieglová

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Petra Sieglová poskytuje léčebnou, preventivní a závodní péči ve dvou odloučených ordinacích:

 

Ordinace Na Náspech 78, Hranice, 753 01

tel.: +420 581 601 709

 

Ordinace Nádražní 1846, Hranice, 753 01

tel.: +420 581 606 769

 

Ordinace disponuje:

  • glukometrem na zjištění hladiny cukru v krvi 
  • testem na okultní krvácení do stolice, které je součástí pravidelných preventivních prohlídek
  • EKG
  • CRP

Fotografie a videa

Cena za služby MUDr. Petra Sieglová

MUDr. Sieglová Petra, všeobecná praktická lékařka, Na Náspech 78 a Nádražní 1846, 753 01 Hranice, telefon:  581601709 a 581606769

Odbornost: 001, IČ: 01430424, IČZ: 92397000, IČP: 92397001 

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

s platností od 1.ledna 2018

Vychází z § 15, odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ceník je v souladu se stanoviskem ČLK publikovaném v ČLK 6/1998.

V souladu vyhláškou MZ ČR č. 467/1992 Sb. o zdravotní péči poskytované za úhradu jsou stanoveny následující ceny:

 

Výpis ze zdravotní dokumentace ................................................................................. 200 Kč

Vyšetření a vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti

      - k práci (prohlídky vstupní, výstupní) ..................................................................... 600 Kč

      - k práci (prohlídky periodické, mimořádné, kat. 1, 2) ............................................ 500 Kč

      - k práci (prohlídky periodické, mimořádné, kat. 2R, 3, 4) ...................................... 600 Kč

      - k práci řidiče z povolání, mimo řidičů referentů sk. B ........................................... 600 Kč

      - pro profesní průkazy (svářečský, střelmistrovský, atp.) ........................................ 600 Kč

      - k řízení motorových vozidel ................................................................................... 500 Kč

      - k řízení motorových vozidel po 65 roce ................................................................. 300 Kč   

      - k držení zbrojního průkazu .................................................................................... 500 Kč

      - k sportovní činnosti zájmové ................................................................................. 200 Kč

      - ke studiu (přihláška na SŠ, na VŠ) .......................................................................... 200 Kč

Vyšetření před nástupem specializačních kurzů (svářeč, vazač, jeřábník, apod.) ......... 500 Kč

Vydání zdravotního (potravinářského) průkazu ............................................................ 250 Kč

Vyšetření pro práci v zahraničí ...................................................................................... 500 Kč

Potvrzení před nástupem brigáda (studenti) ................................................................ 200 Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu (poukaz na vyšetření, ztráta PN) ................. 100 Kč

Vyšetření předoperační s písemným závěrem na vlastní žádost ................................... 600 Kč

Výpis pojišťovně při uzavírání pojistky (dle náročnosti) ......................................... 200-500 Kč

Zpráva o úrazu pro pojišťovnu (dle náročnosti) ..................................................... 200-500 Kč

Zpráva o dočasné pracovní neschopnosti pro pojišťovnu ............................................. 100 Kč

Potvrzení na vlastní žádost (byt, zdrav.stav, Domov seniorů, atp.) ............................... 200 Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta (pro úřední účely) ......................................... 100 Kč

Kopie zdravotní dokumentace za 1 stranu ......................................................................... 5 Kč

Zpráva pro Policii ČR, soud apod. .................................................. dle ceníku vydaného MZ ČR

Zpráva pro Policii ČR, soud či jiné státní orgány jimi nevyžádané .................................. 200 Kč

Cílené vyšetření nepojištěného ...................................................................................... 800 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného ................................................................................. 500 Kč

Vyšetření glykemie glukometrem na žádost pacienta .................................................... 100 Kč

Vyšetření EKG a popis křivky na žádost pacienta ............................................................ 150 Kč

Injekce do svalů, očkování na vlastní žádost (klíšťová encefalitida, chřipka, apod.) ....... 100 Kč

Injekce do žíly na vlastní žádost pacienta ........................................................................ 200 Kč

Vyšetření testem na okultní krvácení do stolice mimo rozsah hrazený ZP ..................... 100 Kč

Nevrácení testu na okultní krvácení do stolice do 1 měsíce od vydání, či jeho znehodnocení

a tím nemožnost vyšetření .............................................................................................. 100 Kč  

 

Kde nás najdete?